Triolux AS er distributør av Astro, TATO og Brilliant i Norge. Vi kan også utvikle og produsere egen belysning til ditt prosjekt.

Triolux AS leverer belysning spesielt rettet mot prosjektmarkedet. Vi leverer også belysning til belysningsbutikker og kjeder i Norge. Triolux AS selger ikke direkte til privat forbruker. Kontor og lager ligger i Kristiansand.